Over ons

ONZE DOELSTELLING EN ONZE MENSEN

Maximina is erop gericht om te werken aan het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van vrouwen. Dit resulteert in verbetering van eigenwaarde, waardoor ruimte ontstaat om kennis op te doen en/of te vergroten. Dit met als doel zelfredzaam deel te nemen aan de maatschappij. Het programma draagt bij aan participatie en leefbaarheid in onze maatschappij, solidariteit, voldoening en zingeving in het leven.

Maximina is toegankelijk voor alle vrouwen van Roermond en omstreken. Ook in de toekomst is Maximina een plek die enerzijds geborgenheid en veiligheid biedt, en anderzijds een plek die uitdaagt en inspireert. Een plek die nieuwsgierig maakt, mensen met elkaar verbindt en zorgt voor ontspanning. Een plek waar plaats is voor een diverse en inclusieve samenleving.

Maximina is een vrouwencentrum, het hart van de wijk, waar vrouwen elkaar ontmoeten, ontspannen en zich ontwikkelen om zelfredzaam te zijn, nu en in de toekomst.

made by unsplash

Wie we zijn

Al sinds 2002 hebben vele vrouwen geparticipeerd binnen ons vrouwencentrum. Gedurende de afgelopen jaren hebben we een enorme groei doorgemaakt tot zo’n 80 vrijwilligers en 300 deelnemers aan activiteiten uit ons programma. Daar zijn we buitengewoon trots op. Dit gebeurt onder begeleiding van onze professionals. Onze professionals zijn Gaby Pohlen (locatiecoördinator) en Monique Morssinkhof-Kessen (coördinator Keuken).

Maximina is een ANBI-stichting en valt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Ons bestuur bestaat uit zes bestuursleden: Anouk Dolmans (voorzitter), Martha Wielema (vicevoorzitter), Jeanne Krikke-Arets (secretaris), Wilma Arends (penningmeester), Miep Kaiser en Rana Alghazali. Mocht je interesse hebben om bestuurslid te worden? Neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Ontmoet onze beroepskrachten

Ontmoet onze clusterleiders

Leerbedrijf

Maximina is sinds 2016 een erkend leerbedrijf. Een student die een opleiding in dienstverlening of begeleiding volgt, kan bij ons stage lopen. En zo de theorie in de praktijk oefenen. We bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij haar opleiding. In deze leeromgeving maakt de student zo veel mogelijk praktijksituaties mee die zij ook zal tegenkomen in haar toekomstige beroep. Onze praktijkopleider kent de eisen van de opleiding en kan de student op de werkvloer opleiden en coachen.

Vrienden van Maximina

Onze activiteiten zijn mede mogelijk door de steun van onze ‘vrienden’. Hartelijk dank daarvoor!

Maximina staat al meer dan twintig jaar voor ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen

Contactgegevens

Donderbergweg 34
6043 JH Roermond

(0475) 323 388
info@maximina.nl

© Maximina 2024