Schrijfles

Maximina geeft een basiscursus schrijven voor anderstalige vrouwen.
Als aanvulling op de cursussen Nederlandse conversatie (spreken) en lezen biedt Maximina deze schrijfcursus aan. De cursus is bedoeld voor vrouwen die het niveau van het Basisexamen inburgering hebben gedaan en dus al Nederlands kunnen spreken, begrijpen en lezen.

Vrouwen leren in deze cursus:
• woorden en zinnen schrijven
• brieven schrijven
• een formulier invullen
In de lessen wordt onder andere aandacht besteed aan grammatica, ontleden, spelling, dictee, zinsbouw en de woordenschat.

Red je beter in de Nederlandse taal


en leer teksten en brieven, schrijven en formulieren invullen

 • Wanneer?

  Maandag
  Woensdag

 • Hoe laat?

  9.00 tot 10.30 uur (woensdag)
  10.45 tot 12.15 uur (maandag)

 • Kosten

  € 2,00 per maand, aan het begin van de maand te voldoen

 • Meer informatie

  E-mail: info@maximina.nl
  Telefoon: (0475) 323 388

 • Docenten