Taaldocenten

Binnen Maximina worden taallessen aangeboden aan vrouwen.

De vrijwilliger verzorgt zelfstandig de taalles binnen Maximina of op een neven-locatie. Je werkt in een teamverband en krijgt ondersteuning van de clusterleider en de agogisch ondersteuner. Bovendien neem je deel aan de deskundigheidsbevordering. Het doel van de lessen is de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de vrouwen te vergroten.

Doorstroom naar andere activiteiten, binnen of buiten Maximina wordt gestimuleerd.

Tijdens de lessen wordt met name gewerkt aan taaldoelen uit het dagelijks leven van de vrouwen zoals bezoek aan de huisarts of een gesprek op school.

De lessen worden thematisch aangeboden. Bij ieder thema wordt gestart  met het maken van een woord-web. Een werkbezoek en praten met Nederlanders vormt een vast onderdeel binnen ieder thema.
Als gevolg van een uitbreiding van het taalaanbod zijn wij op zoek naar nieuwe taaldocenten binnen het cluster educatie voor de locatie bij basisschool Kasteeltuin in Roermond.

Functie-eisen

= Zelfstandig kunnen werken
= Affiniteit hebben met andere culturen
= In staat zijn om duidelijke uitleg te geven
= Kan de deelnemers aanspreken op ongewenst gedrag
= Durft en weet grenzen te stellen
= Is betrouwbaar in afspraken
= Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift
= Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar

Taken

= Verzorgt minimaal 1 les per week, inclusief voorbereidingen
= Neemt deel aan de vergaderingen van cluster educatie

Wie bieden

= Een prettige werkomgeving in teamverband
= Coaching en deskundigheidsbevordering
= Een onkostenvergoeding
= Schoolvakantie
= VOLDOENING

Spreekt deze vacature je aan?
Stuur dan een e-mail naar info@maximina.nl
t.a.v. Lei Janssens