Maximina is een centrum waar het  ontwikkelen en ondersteunen van Roermondse vrouwen, als deelneemsters en vrijwilligers centraal staat.

Maximina is er van overtuigd dat wanneer vrouwen zich ontwikkelen en actief in de samenleving mee doen,  dat een positief effect op hun familie en omgeving heeft.

Maximina gelooft in de eigen kracht van vrouwen.
Het ontwikkelen daarvan helpt vrouwen om te participeren en eigen keuzes te maken.

Binnen Maximina werken zo’n 70 vrijwilligers en komen gemiddeld  300 bezoekers per week. Vrijwilligers en bezoekers zijn verschillend van aard, opleiding en achtergrond.

Diverse vrouwen hebben aangegeven “iets te willen”. Misschien willen ze gaan werken, een opleiding volgen of maatschappelijk actief worden. Tussen deze wens en het realiseren daarvan zit een groot gat; er zijn veel barrières voor de vrouwen om aan het arbeidsproces deel te nemen: de taal, kinderopvang, het huishouden, angst om ergens te beginnen, afstand, angst voor het onbekende, lichamelijke klachten enz.

Voor deze vrouwen biedt Maximina een training aan van 10 bijeenkomsten.

De training “Het Maximina , en nu verder!” is er op gericht om gezamenlijk bovenstaande barrières te overwinnen zodat persoonlijke doelstellingen worden gerealiseerd.

Tijdens de training gaan de vrouwen op zoek naar hun individuele kwaliteiten, talenten, toekomstwensen en competenties en leren deze te benoemen.

Als de vrouwen hun richting bepaald hebben wordt een individueel actieplan opgesteld. De deelnemers worden elk aan een coach gekoppeld die hun ondersteunt in het uitvoeren van het actieplan kunnen de deelnemers gebruik maken van een persoonlijke coach.

Dit coaching traject zal minimaal een half jaar duren.

Wat wordt van de coach verwacht:

= Zij is in staat om de deelnemer te stimuleren en te motiveren om stappen te ondernemen, ook bij ogenschijnlijke tegenslagen
= Zij ondersteunt de deelnemer op maat
= Dat zij gebruik maakt van haar netwerk en deuren weet te openen voor de deelnemer
= Zij minimaal 2 uur per 2 weken tijd heeft voor de deelnemer
= Zij deelneemt aan de start- en andere bijeenkomsten voor de coaches (plm. 3)
= Zij om kan gaan met vrouwen die mogelijk analfabeet en/of minder taalvaardig zijn

Wat kan de coach van Maximina verwachten?

= Een introductiebijeenkomst waarin uitleg gegeven wordt over het coaching traject
= Ondersteuning van de trainer
= Onkostenvergoeding
= Voldoening!

Mocht u, of iemand die u kent, belangstelling hebben voor deze functie, neem dan contact op met de trainer, Lei Janssens, 06-12161718 of coordinator@maximina.nl