Clusterleider PR en communicatie

Maximina is een vrijwilligersorganisatie die staat voor het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van Roermondse vrouwen. Het uitgangspunt is dat alle Roermondse vrouwen actief deelnemen in de maatschappij en dit combineren met hun eigen situatie. Binnen Maximina worden diverse activiteiten georganiseerd met als doel: ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Aan het hoofd staat een bestuur dat zorgt voor de contacten met stakeholders, beleidsontwikkeling en financiën. De dagelijkse operationele aansturing vindt plaats door clusterleiders en vrijwilligers die activiteiten begeleiden. De clusterleiders en de overige vrijwilligers worden hierbij ondersteund door een externe agogisch medewerker.

Doelstelling van de functie binnen het geheel
= Schrijven, beoordelen en/of redigeren van zowel online als offline communicatieuitingen, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, persberichten, web-site, wervende artikelen en social media-berichten.
= Bijdragen aan de opstelling en naleving van het communicatiebeleid en/of het communicatieplan.
= Fungeren als coach van minder ervaren vrijwilligers op het  gebied van communicatie
= Verlenen van advies over communicatiemix en –oplossingen, meer specifiek over zaken als positionering, imago, tone of voice, doelgroepbepaling, (social) media-uitingen, huisstijl, persberichten.

Bevoegdheden
= Adviserend naar bestuur en clusterleiders
= Uitvoerend t.a.v. de communicatie van de operationele activiteiten van Maximina

Taakomschrijving
= De clusterleider communicatie adviseert bestuur, coordinator en clusterleiders t.a.v. externe communicatie.
= Operationele uitvoering communicatie; zoals flyers, persberichten, facebook, website enz.
= Geeft leiding aan (eventuele) vrijwilligers binnen dit cluster.
= Is verantwoordelijk voor haar eigen budget.

Werk- en denkniveau/Aanvullende vereisten en competenties
Werk- en denkniveau: HBO
Aanvullende vereisten: Ervaring en kennis binnen het vakgebied
Competenties: Samenwerken,netwerken, goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift
Tijdsbesteding: Gemiddeld 4 uur per week. De werkzaamheden kunnen gedeeltelijk thuis uitgevoerd worden en op wisselende, voor de clusterleiderpassende tijdstippen.

Bij belangstelling?
Neem contact op met Lei Janssen, coordinator@maximina.nl of 06-12161718