Clusterleider Educatie

 

Maximina is een centrum dóór en vóór vrouwen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd met als doel: ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Maximina wil een brug slaan tussen thuis zitten en actief deelnemen aan de maatschappij.
Bij Maximina worden dagelijks diverse activiteiten georganiseerd; zowel educatieve, als sportieve en recreatieve activiteiten. Maximina ligt op de Donderberg, Donderbergweg 34 te Roermond en is voor alle vrouwen (en hun kinderen) uit Roermond. Maximina heeft de vrijwilligers onderverdeeld in 5 clusters: activiteiten, beheer, koken, Maximina Mode en educatie. Ieder cluster heeft een clusterleider.

Taken en verantwoordelijkheden van de clusterleider

= De clusterleider werkt onder verantwoordelijkheid van de coördinator
= De clusterleider vervult haar functie binnen het door het bestuur en de coördinator gestelde kader (bijv.budget, afspraken over PR, afspraken over nieuwe activiteiten en nieuwe vrijwilligers etc.)
= Maakt op basis van de richtlijnen vanuit het bestuur de begroting van het cluster
= Neemt deel aan het clusterleidersoverleg
= Organiseert periodiek een clusteroverleg. Tijdens dit overleg worden ontwikkelingen binnen het cluster besproken, wordt relevante informatie vanuit het bestuur gedeeld.
= Is een schakel tussen de vrijwilligers en de coördinator
= Werft, indien gewenst, nieuwe vrijwilligers voor het cluster, eventueel na overleg met de coördinator
= Is het aanspreekpunt voor vrijwilligers uit het cluster
= draagt zorg voor de groepindelingen binnen de lessen

Functie-eisen van de clusterleider

= Voldoende tijd, minimaal 4 uur per week
= Kan en wil werken met mensen uit alle windstreken.
= Is stressbestendig.
= Heeft het vermogen om kritisch naar zich zelf te kijken
= Staat open voor feedback
= Kan goed samenwerken
= Kan goed communiceren
= Heeft affiniteit met de werkzaamheden in haar cluster
= Kan – eventueel op termijn – zelfstandig leiding geven aan een cluster en is dan in staat om:

o vrijwilligers uit het cluster te begeleiden en te coachen
o vrijwilligers te motiveren en te binden.
o op gepaste manier feedback te geven
o vrijwilligers aan te spreken op gedrag
o een slecht-nieuws gesprek te voeren
o instructies en uitleg te geven
o het overzicht te hebben.
o signalen (uit de omgeving van) Maximina op te pakken, op de juiste plaats bespreekbaar te maken en te vertalen naar acties
o een vergadering voor te bereiden en voor te zitten
o nieuwe mogelijkheden van het cluster te bedenken

Heb je belangstelling?
Neem dan contact op met de coördinator Lei Janssens
via coordinator@maximina.nl of 06 1216 1718.