Bestuur: Bestuurslid

Juni 2021

Mevrouw, mijnheer,

Maximina is hét centrum voor vrouwen in Roermond en omgeving. Maximina biedt vrouwen een veilige plek, waar zij elkaar ontmoeten.

De vrouwen nemen deel aan een programma of activiteit ter educatie binnen een ontspannen setting. Het gevarieerde aanbod van ons programma komt voort uit de behoeften van de vrouwen, met name uit de wijk de Donderberg. Dit maakt dat we verankerd zijn in en vergroeid zijn met deze wijk.

Na een lange lockdown lijkt het er op dat Maximina haar activiteiten na de zomervakantie weer kan hervatten. De vrijwilligers en de deelnemers staan te popelen. Afhankelijk van de dan mogelijk geldende maatregelen gaan we in zijn geheel open of gefaseerd.

Maximina heeft een bestuur dat bestaat uit 5 vrouwen. Vanwege het a.s. vertrek van een van de bestuursleden naar het buitenland is Maximina op zoek naar een of meerdere (aspirant) bestuursleden. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een jonger bestuurslid met bij voorkeur een migratieachtergrond.

Het bestuur wil u vragen onderstaande vacaturetekst te verspreiden in uw netwerk.
Indien er behoefte is aan meer informatie dan kunt u zich wenden tot Anouk Dolmans, voorzitter via voorzitter@maximina.nl of 06-18458090

Bij voorbaat hartelijke dank

Maximina is een vrijwilligersorganisatie die staat voor het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van Roermondse vrouwen. Het uitgangspunt is dat alle Roermondse vrouwen actief deelnemen in de maatschappij en dit combineren met hun eigen situatie. Binnen Maximina worden diverse activiteiten georganiseerd met als doel: ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Aan het hoofd staat een bestuur dat zorgt voor de contacten met stakeholders, beleidsontwikkeling en financiën. De dagelijkse operationele aansturing vindt plaats door clusterleiders en vrijwilligers die activiteiten begeleiden. De clusterleiders en de overige vrijwilligers worden hierbij ondersteund door onze coördinatoren. Zij zijn de linking pin tussen het bestuur en de dagelijkse activiteiten.

Doelstelling van de functie binnen het geheel

Buiten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bestaat het bestuur uit leden die elk vanuit hun eigen achtergrond een belangrijke bijdrage hebben in de beleidsbepaling en aansturing van Maximina. Samen met de rest van het bestuur zijn zij het gezicht van Maximina naar de gemeenschap. Hiervoor bewegen zij zich in relevante netwerken.

Bevoegdheden

Het bestuurslid handelt binnen het beleid en conform de bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten van Maximina. Binnen deze kaders neemt hij/zij zelfstandig of met een of meerdere bestuursleden besluiten.

Taakomschrijving

Contactpersoon tussen vrijwilligers en bestuur, klankbord voor de coördinatoren, meepraten en meedenken over doelstellingen, belangen en problemen, nakomen van sociale verplichtingen, extern vertegenwoordigen van de stichting, meedraaien in werkgroepen, taken uitvoeren die uit vergaderingen voortvloeien.

Bestuursleden kunnen specifieke aandachtsgebieden toebedeeld krijgen, zoals contacten onderhouden met stakeholders, fondsenwerving, juridische ondersteuning, personele aangelegenheden, etc.

Werk- en denkniveau/Aanvullende vereisten en competenties

Werk- en denkniveau: HBO
Competenties: Samenwerken, netwerken, representeren
Tijdsbesteding: Circa 1 uur per week.

Bij belangstelling?
Neem contact op met Anouk Dolmans, voorzitter@maximina.nl of 06-18458090