Bestuur: Bestuurslid

Maximina is een vrijwilligersorganisatie die staat voor het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van Roermondse vrouwen. Het uitgangspunt is dat alle Roermondse vrouwen actief deelnemen in de maatschappij en dit combineren met hun eigen situatie. Binnen Maximina worden diverse activiteiten georganiseerd met als doel: ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Aan het hoofd staat een bestuur dat zorgt voor de contacten met stakeholders, beleidsontwikkeling en financiën. De dagelijkse operationele aansturing vindt plaats door clusterleiders en vrijwilligers die activiteiten begeleiden. De clusterleiders en de overige vrijwilligers worden hierbij ondersteund door een externe agogisch medewerker.

Doelstelling van de functie binnen het geheel
Buiten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bestaat het bestuur uit leden die elk vanuit hun eigen achtergrond een belangrijke bijdrage hebben in de beleidsbepaling en aansturing van Maximina. Samen met de rest van het bestuur zijn zij het gezicht van Maximina naar de gemeenschap. Hiervoor bewegen zij zich in relevante netwerken.

Bevoegdheden
Het bestuurslid handelt binnen het beleid en conform de bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten van Maximina. Binnen deze kaders neemt hij/zij zelfstandig of met een of meerdere bestuursleden besluiten.

Taakomschrijving
Contactpersoon tussen vrijwilligers en bestuur, meepraten en meedenken over doelstellingen, belangen en problemen, nakomen van sociale verplichtingen, extern vertegenwoordigen van de stichting, meedraaien in werkgroepen, taken uitvoeren die uit vergaderingen voortvloeien.
Bestuursleden kunnen specifieke aandachtsgebieden toebedeeld krijgen, zoals contacten onderhouden met stakeholders, fondsenwerving, juridische ondersteuning, personele aangelegenheden, etc.

Werk- en denkniveau/Aanvullende vereisten en competenties
Werk- en denkniveau: HBO
Competenties: Samenwerken, netwerken, representeren
Tijdsbesteding: Circa 1 uur per week.

Bij belangstelling?
Neem contact op met Anouk Dolmans, voorzitter@maximina.nl of 06-18458090