15 jaar Maximina

Wat in 2002 begon als Moedercentrum Maximina, is nu dé ontmoetingsplaats voor Roermondse vrouwen. De oorspronkelijke vriendinnengroep is uitgegroeid tot een brede groep betrokken vrouwen. De meeste activiteiten uit de begintijd vinden nog steeds plaats.
In 2017 bestond Maximina 15 jaar. Dat is een week lang gevierd met allerlei activiteiten. Startpunt was een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 23 september 2017.

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan stond Liesbeth van Soest, voorzitter van 2014 tot 2020, stil bij die eerste vijftien jaar van het vrouwencentrum.

Maximina in 2002

Initiatief

De allereerste vergadering van de Initiatiefgroep Moedercentrum Roermond vond plaats in oktober 1998. Deze groep kwam voort uit de themagroep ‘Minima’ van het toenmalige Vrouwentrefcentrum. De initiatiefgroep ging voortvarend aan de slag en organiseerde allerlei activiteiten. Toen nog voor een kleine groep vrouwen met hun kinderen. Op 17 januari 2002 is de zelfstandige stichting Moedercentrum Maximina opgericht.
“Hoe de naam tot stand is gekomen, is wel grappig. Je had in die tijd Dolle Mina die streed voor vrouwenemancipatie. Het initiatief voor het moedercentrum kwam van de themagroep ‘Minima’ die ging voor het ‘maximum’ voor vrouwen met een achterstand. En enkele leden van die themagroep bezochten het huwelijksgala van Willem-Alexander en Máxima. Alles bij elkaar opgeteld leidde dit tot de naam Maximina.”

Groei

“In het begin was het een klein groepje vrouwen dat alles zelf organiseerde, vooral ook voor zichzelf. In de loop van de tijd breidde de groep zich uit en kwamen er ook vrouwen bij met meer bestuurlijke inslag. Er werd ook meer georganiseerd voor andere vrouwen. Toch liep het op een gegeven moment fout doordat men te veel met zichzelf bezig was en weinig openstond voor wensen van diverse groepen. Dit leidde in 2012 tot een crisis en veel vrouwen vertrokken.”
De periode hierna was er een van heropbouw: een nieuw bestuur en een nieuwe organisatiestructuur met vrijwilligers en clusterleiders. “Dat hebben ze heel goed gedaan. Toen ik erbij kwam, zat het al weer behoorlijk in de lift. En hebben we veel kunnen doen naar buiten toe. We hebben meer ons gezicht laten zien en zijn vooral veel betrokken geraakt bij de wijk. We hebben ook deskundige begeleiding gekregen; het is professioneler geworden.”
“Sinds 2016 gebruiken we de term moedercentrum niet meer. We houden dezelfde idealen, maar zijn al lang niet meer alleen voor moeders met jonge kinderen. Om je dan moedercentrum te noemen, kan verwarrend zijn: we zijn er voor álle vrouwen.”

Participatie

participatieladder

Deelnemen aan de maatschappij is een belangrijke doelstelling van Maximina. “Dat is voor veel vrouwen die bij ons komen, nog ver weg. We helpen hen keuzes te maken; er zijn veel vrouwen die niet eens weten dat het leven keuzes heeft. Door wat ze hier zien en meemaken, begrijpen ze dat er keuzes zijn en komen ze op allerlei ideeën.”
“In onze begeleiding van vrijwilligers en deelnemers werken we met een zogeheten participatieladder. Daarmee kijken we samen wat ze willen en waar ze staan. Het doel hoeft niet per se altijd de bovenste trede te zijn. Soms is het al genoeg dat je uit je isolement komt of vrijwilligerswerk doet. We zijn ontzettend trots op al die vrouwen die dan trots op zichzelf zijn!”

Vooruitblik

“We hebben bewezen dat we qua participatie een doelgroep aanspreken die voor anderen lastig te bereiken is. Dat kan alleen maar uitgebreid worden. Dat droogt ook niet op; er blijven altijd mensen die ondersteuning kunnen gebruiken, ook binnen de van oorsprong Nederlandse bevolking.”
“Als organisatie moeten we niet oneindig blijven groeien. Anders word je een instituut waar mensen een lesje komen halen. En dat is nu juist niet de bedoeling. We willen een gemeenschap van vrouwen zijn en blijven, waar je van elkaar leert en met elkaar dingen doet.”

juli 2017