Internationale Vrouwendag

Dit jaar is het thema van de Internationale Vrouwendag: Vrijheid. Wat betekent vrijheid voor jou, vanuit het perspectief van ons vrouwencentrum Maximina. Het woord vrouwencentrum zegt het al, het is een centrum voor vrouwen.

Bij Maximina zijn zo’n 70 vrijwilligers actief, die ons vrouwencentrum enorm veel draagkracht geven. Een vrijwilliger is iemand die iets doet, omdat ie dat zelf wil, niet omdat het moet. Belangeloos, uit eigen beweging, uit vrije wil. Onze vrijwilligers staan vijf dagen in de week klaar voor de 300 deelnemers die elke week naar Maximina komen.

De warmte en behulpzaamheid van onze vrijwilligers maakt het dat onze deelnemers, Maximina als een warm bad ervaren, als thuiskomen en zelfs Maximina als hun familie beschouwen. Bij Maximina komen vrouwen die hun eigen familie moeten missen. “Maximina is mijn familie”, zeggen ze dan. Het missen van familie in de eigen omgeving, dat stukje geborgenheid, dat stukje veiligheid, dat gevoel van ergens thuis zijn, dat vinden deze dames bij Maximina.

Maximina staat voor ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen, dat bijdraagt aan een stukje vrijheid in het leven van onze deelnemers. Het gaat hierbij om vrijheden die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Bijvoorbeeld een kopje koffie drinken, zelf een bezoek brengen aan de dokter, overblijfmoeder zijn op de school van mijn kleinkinderen het journaal kijken, onder de mensen komen, een telefoongesprek kunnen voeren, durven praten met andere mensen of in het openbaar, je adres weten, het aanmeldformulier voor de school van mijn kind zelf kunnen invullen. Bij Maximina kan iedereen zichzelf zijn en vergroot het zelfvertrouwen van onze deelnemers. Maximina zorgt ervoor dat vrouwen voor zichzelf kunnen zorgen.