Vrouwencentrum Maximina start 2019 vol ambities

“Inzet van Roermondse organisaties onontbeerlijk”
Vrouwencentrum Maximina start 2019 vol ambities

Meer sociale samenhang in de buurt, een ANBI-status en aparte ruimtes voor kledingverkoop en restaurant. Dat zijn enkele speerpunten voor de komende jaren van Maximina, het Roermondse centrum voor vrouwen. Bestuursvoorzitter Liesbeth van Soest overhandigde op 11 april  de plannen aan wethouder Marianne Smitsmans.

Dit gebeurde tijdens een eetcafé in de themamaand “Het Verre Oosten”. Meer inbreng van de bezoeksters in de activiteiten van het centrum: dat is de achterliggende gedachte van de themamaand.

Trotse terugblik
Bij deze gelegenheid liet Van Soest weten apetrots te zijn op de behaalde resultaten van Maximina in de afgelopen jaren: “Praktisch alle voornemens uit ons vorige plan zijn gerealiseerd. Zo hebben we allerlei activiteiten gestart, afgestemd op bestaande en nieuwe deelnemers. Bij alle activiteiten ontwikkelen zij zich: van meedoen tot een actieve rol hebben.” Het centrum is inmiddels een erkend leerbedrijf en kan volgens de bestuursvoorzitter rekenen op een breed maatschappelijk en politiek draagvlak. Ook in financieel opzicht kan Maximina zich redelijk bedruipen. Dit komt door gerichte sponsorwerving en gemeentelijke ondersteuning.

Ambities
“We gaan nu verder”, aldus Van Soest. “We richten ons niet meer alleen op de eigen kracht van vrouwen die meedoen. We willen ook dat vrouwen plezier hebben in het leven. Dat geeft veel energie en vergroot hun mogelijkheden.” Zo wil Maximina de komende jaren het activiteitenaanbod uitbreiden op het gebied van educatie, koken en persoonlijke ontwikkeling. Ook kunnen vrijwilligers in het centrum hun expertise vergroten. De keuken gaat een nog grotere betekenis krijgen: activiteiten in de Buurtkeuken moeten de sociale samenhang in de buurt versterken; voor arbeidsdeelname wordt gezocht naar meer mogelijkheden van de keuken. Verder zouden het Eetcafé en de kledingverkoop een extra impuls kunnen krijgen door hiervoor aparte ruimtes te creëren.

Ook zoekt Maximina nog nadrukkelijker de samenwerking op. Samenwerking met organisaties en instanties moet zorgen voor meer verbinding en zichtbaarheid. Wethouder Smitsmans juicht dit toe: “We moeten de activiteiten in Roermond nog beter laten aansluiten op wat mensen willen. Dat kunnen partijen niet alleen, dat moeten we samen doen. We hebben elkaar nodig in Roermond!”

ANBI-status
Het behalen van de ANBI-status is ook een belangrijk voornemen van Maximina in 2019. Dan is het centrum officieel een goed doel en kunnen donateurs hun gift aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook hoeft Maximina dan over de verkregen giften geen belasting meer te betalen. Zo hoopt het centrum op meer financiële armslag om de ambities te realiseren. De ANBI-status is op 13 april toegekend.