Workshop “Kokodama” en Kerststukjes maken

Vrijdag 14 december hebben een aantal dames deelgenomen aan de workshop “Kokodama maken”
Enkele andere dames hebben Kerststukjes gemaakt.

Het was een creatieve, rommelige en gezellige middag.