Prima resultaten met ‘Maximina en nu verder’

Vandaag is ‘Maximina en nu verder’ 2016 officieel afgesloten. Hiermee hebben veertien deelneemsters een intensieve leerperiode van ruim tien maanden afgerond.
Het leertraject startte in mei 2016 met een training van tien wekelijkse bijeenkomsten. Na afloop hiervan kregen de deelneemsters hun certificaat uitgereikt. Dit gebeurde in oktober door wethouder Marianne Smitsmans. Halverwege de training werd elke deelneemster gekoppeld aan een coach. Deze coaching liep nog geruime tijd door na de training.

6 oktober 2016 – certificaten uit handen van wethouder Marianne Smitsmans

Jaargesprek

De deelnemende vrouwen hebben vaak een negatief zelfbeeld. De meesten zijn van niet-Westerse afkomst en enkelen analfabeet. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze in hun leven méér willen bereiken. Maar ook dat hen dit niet op eigen kracht lukt.
De meeste deelneemsters komen al langer in Maximina. Als vrijwilligster of als deelneemster aan één van de activiteiten. Met alle vrijwilligers en bijna alle deelnemers wordt een jaargesprek gehouden. Coördinator Lei Janssens hierover: “We praten over de resultaten van de activiteiten. Geleidelijk gaat dit gesprek meer over wat ze eigenlijk nog meer willen leren. En over wat hen daarvan weerhoudt: de beren op de weg.”
Sommige vrouwen zijn heel duidelijk: ze willen werken, een opleiding volgen of beter Nederlands leren. En andere vrouwen willen wel iets, maar weten niet precies wat. De grootste barrière is volgens Lei: “Ze denken dat ze niets kunnen, hebben weinig zelfvertrouwen. Omdat ze nooit naar school zijn geweest of kinderen hebben. Dat was de aanleiding om het traject ‘Maximina en nu verder’ te starten. Dat ‘verder’ geeft aan dat Maximina geen eindstation is. We willen hen eigenlijk ook weer weg hebben bij Maximina, zodat ze gewoon in Roermond gaan participeren.”

Kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Veel vrouwen zeggen dat ze nergens goed in zijn. In de training ontdekken zij waar hun kracht ligt. Zo vraagt bijvoorbeeld het bestieren van een huishouden het nodige organisatietalent: gaandeweg beseffen de vrouwen dat zij hierover beschikken. Daar worden ze blij van!
De training besteedt onder andere veel aandacht aan persoonlijke presentatie. Volgens trainster Lei Janssens gebeurt dit in een positieve en veilige sfeer: “Veel vrouwen zijn onzeker omdat ze denken niet goed Nederlands te praten. Daarover geven we elkaar feedback. Bij het presenteren gaat het ook vaak over: hoe sta je, hoe zit je?” Dat de vrouwen zich hebben ontwikkeld, was duidelijk zichtbaar. Ze gaven presentaties aan onder andere de Rotary en Onze Buurt. Ook werden ze actief in allerlei activiteiten buiten Maximina zoals het Cuypershuis en een patiëntenvereniging.

Coaches-op-maat

Halverwege de training krijgt iedere deelneemster een eigen coach. Deze komen vooral van buiten Maximina en hebben meestal een netwerk dat aansluit bij de wensen van de deelneemsters. Ze gaan vaak verder dan alleen coachen en verrichten ook voorwerk.
Bijvoorbeeld Hafida is analfabeet en in Marokko nooit naar school geweest. Ze wilde een eigen kookbedrijf beginnen, maar had eerst geld nodig om te kunnen investeren. Ze werd kamermeisje bij De Oranjerie. Haar coach heeft gezorgd dat zij op sollicitatiegesprek mocht komen. Ook hielp de coach in de eerste werkweken bij het begrijpen van instructies en organiseren van haar werk. Nu is ze gestart met haar kookbedrijf en heeft af en toe een cateringopdracht. Ze is ondertussen bezig met leren lezen en schrijven bij Maximina: “Ik wil met heel mijn hart leren, maar het is soms wel moeilijk, echt moeilijk. Maar, ik wil!”
Galina was scheikundedocent in Bulgarije en wilde hier ook aan het werk. Zij heeft zelfvertrouwen aan de training ontleend. Haar coach heeft haar geholpen toen zij aan de slag ging: hoe ga je dat doen? Realiseer je dat leerlingen in Nederland anders zijn, niet allemaal even volgzaam als in Bulgarije. Ze is les gaan geven, maar had het in het begin moeilijk. Samen met haar coach heeft ze iedere keer de situatie ontrafeld en bekeken wat ze een volgende keer anders zou doen.

Succesfactoren

De training mag een succes worden genoemd, vindt Lei Janssens. Veertien van de oorspronkelijke vijftien deelneemsters haalden het certificaat. Drie vrouwen hebben werk gevonden en daardoor grotendeels geen uitkering meer. Vier vrouwen komen waarschijnlijk binnen twee jaar aan het werk. Verder zijn vier vrouwen gestart met vrijwilligerswerk. Dit succes is vooral te danken aan factoren als: het voortraject (jaargesprek), de locatie (binnen Maximina), de trainster (bekend en vertrouwd) en de coaches-op-maat.
In april 2017 start een nieuwe trainingsgroep.