Woensdag 10 juni 2015 heeft er bij Moedercentrum Maximina een themaochtend over het onderwerp Ramadan plaatsgevonden. Fatima Zahra Ghassan, Ingeborg de Wolff en Marianne Halmans hebben deze ochtend voorbereid.
Ongeveer 50 vrouwen, veelal islamitische, maar ook enkele niet islamitische, waren hierbij aanwezig. Na de inleiding door Fatima Zahra Ghassan, werden er aan de hand van vijf stellingen en vragen drie groepjes aan het werk gezet om hierover van gedachten te wisselen.

Deze stellingen waren:
1. Ramadan, wat is dat?
2. Wat betekent de Ramadan voor de gezondheid en wanneer mag je wél en wanneer mag je niet aan de Ramadan meedoen?
3. Welke geestelijke invloed kan de Ramadan hebben? Hoe kun je de Ramadan ook geestelijk belijden?
4. Hoeveel % van de moslims houdt zich aan de Ramadan?
5. Aan welke gedragsregels dient men zich verder tijdens de Ramadan te houden?

Het was interessant om over deze thema’s van gedachten te wisselen.

Tijdens de Ramadan mogen moslims niet eten en drinken na zonsopgang en voor zonsondergang. Hoewel veel vrouwen zeiden de hele dag bezig te zijn met het voorbereiden van het eten voor na zonsondergang, vonden anderen het ook wel rustig en prettig niet de hele dag met koken bezig te hoeven zijn, alleen tegen de avond. Moslims die ziek zijn, bv. suikerziekte hebben, menstrueren, of in de laatste maanden van hun zwangerschap zitten, kleine kinderen, soldaten in oorlogstijd, reizigers en alle anderen voor wie de Ramadan een bedreiging voor de gezondheid vormt, hoeven niet mee te vasten.
Maar …. de Ramadan betekent niet alleen vasten; ook mag er niet gerookt, gelogen, gescholden, gestolen, kwaadgesproken en gevloekt worden en er mag ook geen geslachtsgemeenschap plaatsvinden.

In de koran wordt dit als volgt beschreven:
Oog: Men kijkt niet naar wat ongeoorloofd is.
Oor: Men luistert niet naar verkeerde praatjes en luistert niet af.
Mond: Men roddelt niet en bezigt geen verkeerd taalgebruik.
Hand: Men doet geen verkeerde dingen.
Voet: Men bezoekt geen verkeerde plaatsen.

Redenen voor het vasten tijdens de Ramadan:
• Het vasten ziet men als een vorm van zuivering en als gehoorzaamheid aan God.
• Het vasten is een van de vijf zuilen van de Islam en dus verplicht.
• Het is mogelijk door het vasten zelfdiscipline te ontwikkelen.
• Het vasten laat voelen hoe het is om honger te hebben.
• Het vasten is een manier om aan zwakheden in het karakter te werken.

Het viel op dat veel van de dames bang waren voor de toorn van Allah als ze niet zouden vasten, net als de Katholieken vroeger bang waren voor God en de hel, maar het vasten werd door de meesten als een fijne, feestelijke tijd gezien, waar men zich erg op verheugt.
Fatima Zahra Ghassan wilde vooral ook aandacht schenken aan het belang van gezond eten, dus ze raadde af ’s avonds veel en vettig te eten, maar adviseerde te beginnen met dadels en daarna fruit en wat soep te eten, maar of dat advies ter harte genomen wordt…
Er waren door haar enkele voorbeeldhapjes voorbereid.

In ieder geval is door deze ochtend weer iets duidelijker geworden wat de Ramadan inhoudt. Het is de bedoeling dat er om de drie maanden een themaochtend bij Moedercentrum Maximina wordt georganiseerd en dat er veel verschillende onderwerpen aan bod komen die alle, dus niet alleen islamitische, vrouwen aanspreken. We willen daarmee meer vrouwen voor het Moedercentrum interesseren en onze buitenlandse vrouwen de kans geven met Nederlandse vrouwen te praten en zich zodoende de taal nog sneller eigen te maken.

Marianne Halmans